xWDM optické sítě

Hero image
Image

xWDM technologie

xWDM je vysoce výkonná technologie přenosu WDM pro rozšíření sítě. Využívá obrovskou šířku pásma jedno-mode vlákna v oblasti s nízkou ztrátou, aby spojil různé vlnové délky světla do jednoho vlákna pro přenos. To může poskytnout 4 ~ 44 kanálů jednovláknového přenosového kanálu, účinně rozšířit komunikační kapacitu síťového systému, sledovat kvalitu kanálu v reálném čase, a zkontrolovat poruchu sítě.

V současné době se technologie xWDM používá hlavně v dálkových přenosových sítích, jako je LAN a člověk, který potřebuje rozšířit komunikační kapacitu. xWDM může poskytnout rozteč kanálů 50 GHz (0,4 nm), 100 GHz (0,8 nm) nebo 200 GHz (1,6 nm). Většina dwdm systémů používá 100GHz a 50GHz. Plně využít nízké ztráty pásma optického vlákna, zvýšit přenosovou kapacitu optického vlákna, a aby se data přenášená jedním vláknem zvýšit na několikrát.