Mobilní sítě

Využijte našich dlouholetých zkušeností s výstavbou mobilních sítí. Pro operátory zajišťujeme komplexní výstavbu základnových stanic včetně telekomunikační infrastruktury, kontrolérů a MSC ústředen.

Proč nám svěřit mobilní sítě?

 • V rámci výstavby základnových stanic nabízíme komplexní služby – akvizici, projekční a inženýrskou činnost, výstavbu, instalaci telekomunikační infrastruktury, údržbu a velmi kvalitní 24/7 servis (podrobnosti níže).
 • Máme bohaté zkušenosti s výstavbou a následnou údržbou GSM sítí pro společnosti Vodafone a Telefónica.
 • Pracovat pro Vás bude náš vlastní tým zkušených odborníků, máme i odpovídající technické vybavení.

Poskytované služby

Akvizice

Vyhledáme lokality vhodné pro umístění základnové stanice.

Služba obsahuje:

 • Zhotovení fotodokumentace
 • Zmapování majetkoprávních vztahů
 • Návrh záměru mobilního operátora
 • Předběžné stanovisko majitelů
 • Vypracování souhrnné akviziční zprávy
 • Návrh řešení vybrané lokality
 • LOS – prověření viditelnosti MW spojů pro připojení základnových stanic
 • Uzavření smluv o pronájmu

Projekční a inženýrská činnost

Zajistíme komplexní projektovou a inženýrskou činnost:

 • Posudky a studie vlivu stavby na životní prostředí aj.
 • Projektová dokumentace všech stupňů
 • Stavební povolení

Výstavba

Zabýváme se výstavbou a rozšiřováním základnových stanic.

Zajistíme celé spektrum služeb:

 • Výroba ocelových konstrukcí
 • Výstavba věžových lokalit
 • Výstavba elektrických přípojek
 • Stavební a technický dozor
 • Revize elektrických zařízení a instalací
 • Revize hromosvodů a uzemnění
 • Odstraňování staveb základnových stanic

Instalace infrastruktury

Instalujeme všechny prvky telekomunikační infrastruktury:

 • Instalace, rekonfigurace a integrace 2G, 3G a LTE technologie včetně požadovaných měření
 • Instalace a integrace zdrojů a akumulátorů
 • Výstavba a rekonfigurace MW spojů všech typů včetně požadovaných měření
 • Výstavba optických připojení
 • Instalace, rekonfigurace a integrace technologie na BSC lokalitách
 • Testování technologií
 • Revize a dokumentace dle požadavků investora

Údržba a servis

Nabízíme tzv. Systém špičkové péče, kdy klient za paušální poplatek získá následující služby:

 • Preventivní údržbu všech komponentů systému
 • Opravy - výměnným způsobem
 • Pravidelnou diagnostiku systému
 • Poradenskou činnost a školení uživatelů
 • Nonstop servisní pohotovost
 • Nástup na odstranění poruchy v dohodnutém termínu

Co Vám ještě spolupráce s námi přinese? Ušetříte svůj čas i energii.

Řešení v oblasti mobilních sítí

 • Akvizice
 • Projekční a inženýrská činnost
 • Výstavba
 • Instalace infrastruktury
 • Údržba a servis

Další služby

Optické sítě

Privátní 5G sítě

Telekomunikační služby

Vaše IT vyřešíme, neváhejte nás kontaktovat

Domluvte si s námi konzultaci pro vaše ICT projekty.

Jméno a příjmení: *

Společnost: *

E-mail: *

Zpráva: