SIEM Security Information and Event management

SIEM je obecně schopen shromažďovat a analyzovat informace, události a logy ze sítě a zařízení a pomáhat tak předcházet různým incidentům od nekorektního přihlašování, špatné síťové komunikace až po identifikaci hackerských útoků v reálném čase. V dnešní době existují na trhu SIEM nástroje, které toho umí mnohem víc, ať už se jedná o detekci anomálií, umělou inteligenci a strojové učení či IDS/IPS.

Proč je důležité shromažďovat a analyzovat informace a události obsažené v systémech?

Je to hlavní cesta, jak předcházet útoku, odhalit probíhající útok nebo dohledat, jak nám útočníci napadli naši síť, když je útok úspěšný.

Bez takovýchto nástrojů se společnosti vystavují riziku, že v případě napadení jejich sítě o útoku nebudou vědět, a útočníci se tak v síti mohou pohybovat téměř bez omezení.

Jak to vypadá u nás?

V naší firemní síti máme nasazený SIEM, který nám umožňuje včas detekovat síťové anomálie a v případě nebezpečí rychle reagovat na daný incident.

Díky našemu centru, provozovanému v režimu 24/7, sledujeme a analyzujeme nepřetržitě výstrahy, které systém SIEM odhalí.  Víme tak v podstatě o všem, co se děje uvnitř naší sítě, ale i co se děje za naším firewallem.

Co můžeme udělat pro Vás?

Na základě analýzy provozu a stávajících systémů jsme připraveni Vám navrhnout a implementovat vhodný SIEM.

Způsob implementace:

  1. On Premise - systém je implementován ve Vaší síti a správu a analýzu provádíte vlastním týmem
  2. SaaS (Software as a Service) – systém je implementován vzdáleně

Správu a analýzu ve Vaší síti a provádí pod SLA náš zkušený tým v režimu 24/7.

Hlavní výhody SIEMU:

  • Automatická analýza informací a událostí v reálném čase
  • Přehledná vizualizace
  • Shromažďování a ukládání logů z různých typů zařízení a systémů na jednom místě
  • Detekce nevyžádané komunikace a potencionálních útoků
  • Zefektivnění správy infrastruktury
  • Pružná reakce na útoky
Mám zájem o službu

Další služby

Penetrační testy

SOC Security Operations Center

Školení kybernetické bezpečnosti

Analýza rizik

Vaše IT vyřešíme, neváhejte nás kontaktovat

Domluvte si s námi konzultaci pro vaše ICT projekty.

Jméno a příjmení: *

Společnost: *

E-mail: *

Zpráva: