Jak postupujeme?

Začneme důkladnou analýzou a pak navrhneme takový postup, při kterém získáme z Vašich stávajících serverů co nejvíc tak, aby byla investice co možná nejmenší.

Jestliže je ve firmě zbytečně mnoho fyzických serverů, můžeme je nahradit několika virtuálními servery. Pracujeme hlavně s virtualizačními produkty od Microsoftu a VMware a open source produkty. Prověříme, co je pro Vás nejvýhodnější (provoz vlastních serverů, hosting, cloud).

Na prvním místě jsou samozřejmě Vaše potřeby a možnosti. Pokud virtualizaci neumožňují Vaše interní předpisy nebo si ji z nějakého důvodu nepřejete, navrhneme jiné efektivní řešení.


Co zahrnuje správa serverů?

 • Levný, ale účinný monitoring – díky kvalitnímu dohledu odhalíme případné problémy dřív, než by měly negativní vliv na chod firmy. Pracujeme s kvalitním open source monitorovacím systémem, takže Vaše náklady na instalaci budou minimální. 
 • Pravidelné preventivní prohlídky serverového hardware a software formou vzdálené diagnostiky (dle domluveného rozsahu).
 • Preventivní prohlídku a údržbu v místě instalace, která obsahuje kontrolu a odborné vyčištění jednotlivých komponentů i další služby (1x ročně).
 • Správu databází a informačních systémů.
 • Správu a aktualizace operačních systémů.
 • Antivirovou ochranu všech serverů.
 • Konzultace, které souvisí s provozem dodaného hardwaru (dle domluveného rozsahu). 
 • Zálohování, které provádíme 1x denně v nočních hodinách. Navrhneme pro Vás zálohovací schéma, které umožní snadno a rychle obnovit veškerá uživatelská (produkční) data – obsah file serveru, poštovního a databázového serveru. 
 • Připojení serverů a dalšího hardwaru na záložní zdroj UPS tak, aby bylo zabezpečeno jeho korektní vypnutí v případě výpadku elektřiny.
 • Komunikaci s dodavateli produktů nutných pro bezchybné fungování celé infrastruktury.  
 • Konfiguraci a dohled zařízení, které tvoří Vaši lokální síť – např. switche a wifi přístupové body.
 • Dočasnou dodávku náhradních dílů nutných k odstranění závad a následně dodání všech náhradních dílů, které potřebujete.

Uvedené informace jsou pouze orientační, pro každého klienta vždy vytváříme řešení na míru.
Chcete se o outsourcingu IT dozvědět víc? Podívejte se na 7 výhod, které Vám spolupráce s námi přinese. 

Posoudíme celou Vaši serverovou infrastrukturu a navrhneme řešení

O produktu

Zredukujete náklady na provoz a údržbu.

Zvedne se výkon Vašich serverů, a proto budou rychleji fungovat informační systémy a další aplikace, které zaměstnanci používají.

Zvýší se spolehlivost serverů – nemusíte se obávat nečekaných výpadků ani ztráty dat.


Kontaktujte nás