Vzdělávejte své zaměstnance!

Přes 80 % všech hackerských útoků využívá chyb lidí.

Zneužitím zaměstnanců manipulativními technikami je nejsnadnější způsob, jak získat přístup k důležitým datům.
Předcházejte tomu tím, že budete vzdělávat sebe i své zaměstnance. Proškolíme Vaše zaměstnance od užívání počítačového software až po odborná školení na bezpečnost. Naši IT experti vám předají své dlouholeté zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti na praktických příkladech, abyste si vše dobře zapamatovali.


Splňte zákonnou povinnost formou e-learningu. Kurz Kybernetické bezpečnosti pro vedoucí a řadové zaměstnance (podle zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.) Využijte možnosti cenově dostupného e-learningu se spoustou videí místo čtení textů či drahých prezenčních školení a začněte vzdělávat své zaměstnance již dnes!Kdo musí být proškolen?

Povinnost zvyšovat bezpečnostní povědomí osob a seznámit je se základy kybernetické bezpečnosti stanovuje Vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. Jak dále zvyšovat povědomí osob? Sledujte náš blog o aktuálních kybernetických hrozbách.

Komu je kurz určen?

Kybernetická bezpečnost je zodpovědností všech zaměstnanců, nejen IT specialistů nebo vedoucích pracovníků. E-learningový kurz je určen všem zaměstnancům, nejsou vyžadovány žádné pokročilé IT znalosti.

E-learningovým kurzem kybernetické bezpečnosti získáte:

Povědomí o hrozbách, se kterými se může každý setkat, trendech v této oblasti, seznámení se se základy kybernetické bezpečnosti, tak jak je definovaná v české legislativě, a to v zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a v příslušných prováděcích vyhláškách.

Oblasti kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost

Penetrační testy
Analýza rizik
Školení kybernetické bezpečnosti


Kontaktujte nás


Výhody e-learningu

E-learning formou videí a opakovacích krátkých testů. Počet nakoupených licencí lze v čase flexibilně měnit Platíte pouze za proškolené zaměstnance Školení je platné 12 měsíců Školení je možné kdykoliv přerušit a poté pokračovat Kurzy jsou průběžně aktualizovány podle platné legislativy Aktualizace jsou zahrnuty v základní ceně Nepotřebujete vlastní LMS systém

Možné postihy pro firmy

Dle § 25 zákona hrozí v případě nedodržení nařízení firmám pokuta.

Od 1. ledna 2015 se tuzemsko zařadilo do skupinky zemí, které mají speciální zákon zabývající se kybernetickou bezpečností. Jeho cílem je sjednocení pravidel postupů v případě bezpečnostních incidentů a zvýšení ochrany. V případě nedodržení nařízení hrozí firmám pokuta až 100 tisíc korun. Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. vešel v platnost již v lednu 2015. Podřídit se mu musí nejen státní ale i soukromé organizace.