Aplikace Analýza Rizik se opírá o nejlepší zkušenosti získané zavedení Systému řízení informační bezpečnosti ISMS podložené normou ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002.


Aplikace Analýza Rizik je schopna

 • Definovat a strukturovat klíčové činnosti a služby
 • Udržovat aktiva společnosti ve smysluplných seskupeních
 • Identifikovat adekvátní hrozby a zranitelnosti ohrožující aktiva
 • Efektivně hodnotit a přiřazovat rizika
 • Navrhnout a plánovat adekvátní bezpečnostní opatření
 • Efektivním filtrování poskytuje srozumitelný pohled aktuálního stavu rizik a opatření

Aplikace Analýzy rizik standardizuje

 • Smysluplně nastavuje dekompozici aktiv
 • Poskytuje standardizované hrozby a zranitelnosti dle číselníku
 • Poskytuje sadu bezpečnostních opatření v souladu s normou ISO 27002
 • Formou číselníku nabízí standardizaci Vašich klíčových služeb a činností

Nezvládnete to sami? Jsme připraveni Vám pomoci. Zavedeneme ISMS ve Vaší společnosti

 • Analýza současného stavu
 • Návrh rozsahu ISMS
 • Provedení analýzy a vyhodnocení rizik
 • Provedení výběru opatření
 • Zpracování plánů implementace opatření
 • Návrh organizace bezpečnosti, stanovení rolí a odpovědností
 • Postupy zvládání bezpečnostních incidentů
 • Návrh a zavedení procesu plánování kontinuity činností organizace
 • Školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti informací
 • Podpora interních auditů ISMS včetně návrhu nápravných a preventivních opatření

Více si můžete přečíst v našem článku:  Řízení rizik společnosti v oblasti bezpečnosti informací

Řešení v oblasti firemní komunikace

O produktu


Kontaktujte nás