Elektromobilita

DOTACE AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?

05. 09. 2022

Hero image

Evropská komise po odkládání schválila nový a dlouho očekávaný Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu, který podpoří české podniky až do roku 2027. Se svým schválením rovnou v létě vyhlásila první výzvy z oblasti energetiky, výzkumu, vývoje a inovací a v budoucnu nás čekají další výzvy, týkající se digitalizace, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, chytré energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

Stále je možnost zažádat o dotaci na fotovoltaické systémy s/bez akumulace v rámci Národního plánu obnovy, kde byl prodloužen termín pro podání žádosti do konce listopadu. Stejně tak byl prodloužen termín pro podání žádosti ve výzvách digitální a virtuální podnik do konce října, stále je tedy možnost využít podpory pro digitální transformaci podniků.

Pokud se zdržíme u úspor energií, v tomto směru budou OP TAK a Národní plán obnovy v následujících letech velice štědří. Očekávají se dotace například na tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů, snížení energetické náročnosti budov, efektivnější osvětlení, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu a spousta dalšího. Výše dotace má být také vyšší než v minulých letech a zároveň díky novému systému pro administraci žádostí i snazší na přípravu.

Dlouho očekávaná dotace na elektromobilitu, která měla být původně vyhlášena již letos na jaře, bude spuštěna nejdříve na konci příštího roku. Očekává se příspěvek jak na pořízení nabíjecí stanice, tak elektromobilu. Prozatím je možnost žádat v rámci Nové zelené úsporám pro bytové či rodinné domy a dostupná je celá škála úsporných opatření.

Organizační složky státu, státní organizace, státní podnik a další, nyní mohou od 16. 8. 2022 žádat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) o dotace na kybernetickou bezpečnost, kde budou podpořeny individuální projekty.

Mohlo by vás zajímat

Image

NIS2 – SMĚRNICE PRO REGULACI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

21. 12. 2022

Image

COMPLUS SECURITY DAY v Bukovanském mlýně

26. 10. 2022

Image

CISCO FIREPOWER NGFW

07. 09. 2022