Nokia Deepfield
síťová inteligence, analytika a ochrana před DDoS útoky

 • Holistický pohled na IP síť, služby a cloudové aplikace
 • Nákladově efektivní ochrana sítě pomocí detekce a zmírnění DDoS útoků
 • Zvýšení spokojenosti zákazníků v éře cloudu, IoT a 5G

Dnešní internet je komplexní, cloudové aplikace a služby dominují. Zákazníci požadují vysokou kvalitu zážitku (QoE ... Quality of Experience), všudypřítomnou konektivitu a bezproblémový přístup k internetovým aplikacím, obsahu a službám – na mobilních i pevných zařízeních. Vzhledem k tomu, že vstupujeme do éry OTT médií (Over-the-Top ... distribuce obsahu přes internet), zákazníci požadují nepřerušovaný zážitek ze streamování pro všechny video služby, ať už ze sítě poskytovatele služeb nebo z internetu.

Potřeba přesných analytických poznatků o síti, službách a schématech konzumace služeb v reálném čase je větší než kdy jindy. Starší nástroje pro analýzu IP sítí, které využívají vyhrazené hardwarové sondy a hloubkovou kontrolu paketů (DPI), nemohou poskytnout dostatečně přesná data potřebná pro zvýšení výkonu sítě a její bezpečnosti. Tradiční přístupy nebyly navrženy pro rozsah požadovaný v cloudu, internetu věcí (IoT) a 5G. Kromě toho je většina dnešního internetového provozu šifrována, což vyžaduje nový, inovativní přístup, který poskytne holistický pohled na end-to-end datové toky.

Jak lze získat úplný přehled o všech internetových službách a cloudových aplikacích, které prochází vaší sítí? Jak zajistíte QoE potřebné pro spokojenost vašich zákazníků? A jak ochráníte svou síť a své zákazníky v éře sofistikovaných mohutných DdoS útoků? (DDoS : Distributed Denial of Service)

Pojetí Nokia Deepfield

Ať už jste poskytovatel služeb (kabelová TV, telekomunikační operátor, poskytovatel přístupu k internetu nebo poskytovatel cloudu), společnost poskytující webové služby nebo velký digitální podnik, Nokia může pomoci. Portfolio nástrojů Deepfield (viz obrázek 1) umožňuje získat jedinečné přehledy o síti a službách v reálném čase, které zlepší výkon a zabezpečení sítě a optimalizují zákaznickou zkušenost.

Jak funguje Nokia Deepfield

Všechny aplikace systému Nokia Deepfield používají společnou softwarovou platformu pro zpracování dat. Aplikace je možné nasadit místně, v rámci vaší sítě na dedikovaných serverech nebo je můžete nasadit jako cloudové (pomocí modelu software jako služba).

Platforma Deepfield přijímá data z mnoha různých zdrojů v rámci vaší sítě, počínaje základními datovými sadami souvisejícími s tokem IP (libovolný typ dat x-flow), BGP a SNMP. Tyto datové sady lze dále rozšířit o informace DNS (z DNSflow) spolu s dalšími datovými sadami souvisejícími se směrovači, sítí a telemetrií, jako jsou RADIUS/AAA, IPFIX a gRPC.

 

Platforma Deepfield může také přijímat vlastní datové sady z jiných síťových a provozních domén, včetně správy sítě, řízení softwarově definovaných sítí (SDN), systémy podpory provozu/systémy podpory podnikání (OSS/BSS), péče o zákazníky, podpora a billing.

Všechny tyto datové sady jsou zpracovávány a korelovány tak, aby v reálném čase poskytovaly multidimenzionální pohled na vaši síť, služby a toky IP.

Obrázek 2 ... Jak funguje Nokia Deepfield

Nokia Deepfield doplňuje informace o vaší síťové infrastruktuře, službách a předplatitelích o informace, které nepřetržitě shromažďuje z internetu. Tato inteligence je udržována v datových sadách Deepfield Cloud Genome™ a Deepfield Secure Genome™. Datové kanály Deepfield Genome obsahují aktuální informace o miliardách internetových (IPv4 a IPv6) koncových bodů a tocích IP adres, rozdělených do kategorií podle  typu aplikace, aby se vytvořila dynamické zásobovací a bezpečnostní mapy internetu.

Překrýváním  informací z vaší sítě se sadami dat Genome vám Nokia Deepfield umožňuje vytvářet korelace mezi mnoha datovými sadami a datovými dimenzemi. Tyto korelace poskytují jedinečný a hluboký přehled o vaší síti, partnerském vztahu a tranzitu, službách a způsobech, jakými je obsah spotřebováván.

Výstup z aplikací Deepfield může být v mnoha formátech :

 • Real-time a historické reporty
 • Datové sady, které lze dále integrovat do jiných systémů prostřednictvím API
 • Přehledná prezentace multidimenzionálních korelací
 • Notifikace a triggery v reálném čase.

Možnosti zpracování dat Deepfield sahají až do rozsahu petabajtů a poskytují vám škálovatelnost a robustnost, kterou potřebujete pro éru cloud, IoT a 5G.

Aplikace Deepfield

Aplikace Deepfield působí ve třech hlavních oblastech : vhled a porozumění, výkonem a bezpečnost. Obrázek 3 poskytuje stručný přehled každé aplikace.

Deepfield Cloud Genome™ a Deepfield Secure Genome™

Aplikace Deepfield jsou vylepšeny dvěma proprietárními datovými kanály, Deepfield Cloud Genome™ a Deepfield Secure Genome™, které jsou založeny na patentu Nokia.

Datové sady Deepfield Genome poskytují kompletní a průběžně aktualizované mapy internetu a jeho toků. Poskytují vám plný přehled internetového provozu a bezpečnostních hrozeb ve vaší síti.

Deepfield Cloud Genome sleduje, mapuje a analyzuje miliardy internetových koncových bodů a poskytuje dynamickou mapu provozu v internetu. Poskytuje úplný přehled o tom, jak jsou aplikace a obsah doručovány ze všech zdrojů přes internet do vaší sítě a přes vaši síť k vašim předplatitelům.

Deepfield Secure Genome doplňuje Deepfield Cloud Genome udržováním podobné mapy s aktuálními informacemi souvisejícími se zabezpečením o internetových zdrojích, destinacích a vzorcích provozu .

Případy použití

Portfolio Nokia Deepfield umožňuje mnoho případů použití, včetně:

 • Peering analýzy a optimalizace
 • Páteřní inženýring
 • Řízení provozu a kapacita plánování
 • Analýza sítě pro doručování obsahu
 • Analýza provozu podle typu přístupu
 • Přehledy OTT videa pro lepší QoE zákazníků
 • Provoz podle plánu služeb / předplatitelů analytika a přehled o spotřebě obsahu
 • Péče o zákazníky.

 

 

Vlastnosti řešení

Vlastnost Popis
Pouze softwarové řešení Nahrazuje nákladné starší přístupy, které využívají síťová zařízení a hardwarové sondy nebo DPI, analytikou nové generace, což šetří čas a peníze
Společná, víceúčelová platforma Může být využita pro různé případy použití a napříč různými organizačními týmy
Škálovatelné řešení Škálování pro podporu petabajtů dat
Multidimenzionální přehled Zpracovává, koreluje, analyzuje a vizualizuje super velké sady síťových a servisních dat,  poskytuje vhledy, které starší řešení provozní analytiky nemohou nabídnout
Přehled v reálném čase Provádí příjem, korelaci a zpracování dat v reálném čase, poskytuje okamžitý přehled a umožňuje rychlé reakce
Zabezpečení DDoS Chrání před hrozbami DDoS nové generace a útoky: volumetrická, multivektorová, příchozí/odchozí
Automatizace Integruje výstup z aplikací Deepfield do OSS/BSS a automatizuje vaše provozní pracovní postupy

 

 

Výhody řešení

 • Komplexní přehled o cloudových aplikacích a IP službách, které proudí do vaší sítě a přes ni
 • Nákladově efektivní škálování pro éru cloudu, IoT a 5G
 • Optimalizované využití síťových prostředků díky vylepšenému partnerskému vztahu, přenosu a ukládání do mezipaměti
 • Vylepšené uživatelské prostředí – a snížení četnosti změn
 • Zjednodušení provozu a vylepšený troubleshooting prostřednictvím automatizovaných sestav, notifikací a triggerů
 • Vylepšené zabezpečení sítě díky nové generaci detekce a zmírňování DDoS.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou stránku Deepfield.

Výhody společnosti Nokia

Jedinečný přístup řešení Deepfield k síťové analýze poskytuje kritický přehled o tom, jak cloudové aplikace a služby procházejí Vaší sítí. Kombinace analýz Deepfield se špičkovými IP sítěmi společnosti Nokia a naším širším portfoliem produktů a řešení pro síťovou inteligenci, zabezpečení a automatizaci vám umožní automatizaci inženýrských a ověřovacích procesů a současně zvýší výkon, využití a zabezpečení sítě.

 

'Po důkladném vyhodnocení byl vybrán nástroj Nokia Deepfield, protože poskytoval nejlepší potřebnou viditelnost sítě a užitečné analýzy, které umožňují Telefónica automatizuje své operace a nadále zlepšuje své síťové a servisní schopnosti.'
Stéphane Téral, Technology Fellow – Telekomunikace, IHS Markit Technology