Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s projektem Internetem bezpečně spouští druhý díl vzdělávací aktivity s názvem Digitální stopaPříběh Svůďáka. Cílem aktivity je upozornit na rizika internetové komunikace a ukázat dětem ve věku 4. a 5. třídy, jak může v praxi vypadat komunikace s internetovým predátorem. Cílem je dětem přiblížit problematiku a nebezpečí pro ně. S hlavní postavou projdou příběhem a mají možnost prožít s ní dilema a zjistit, jak se cítí. Komiks by měl zážitkovou formou přiblížit problém internetových predátorů dětem. Video o Aničce je inspirováno skutečným příběhem, stala se obětí kybergroomingu, tedy internetové manipulace za účelem vylákání na schůzku.

Díky filmu V síti se toto téma dostává více do povědomí veřejnosti, v dnešní době, kdy jsou děti doma kvůli covidu, nechodí do školy, nenavštěvují žádné sportovní ani jiné zájmové kroužky a komunikují spolu pouze přes prostředky elektronické komunikace, je toto téma ještě aktuálnější, neboť děti tráví u počítačů, mobilů a tabletů mnohem více času než dříve a nebezpečí internetové manipulace vzrůstá. Vzdělávací aktivitu včetně metodik pro rodiče, školitele si můžete projít na www.pribehsvudaka.cz.