Naše firma úspěšně prošla výběrovým řízením na Výstavbu a instalaci komunikační sítě T-Mobile.

Díky tomu jsme se stali jedním z dodavatelů, kteří budou pro společnost T-Mobile stavět nové základnové stanice, pro pokrytí sítí poslední generace, po celém území ČR.

Kromě stavby nových základnových stanic budeme také renovovat ty stávající.

Od roku 2018 se tak můžeme chlubit spoluprací se všemi významnými operátory na českém trhu.