Nabízíme Vám komplexní řešení oblasti Bezpečnosti informací, klientům doporučujeme ověřená a účinná bezpečnostní opatření pro firemní ICT prostředí, zajistíme Vám maximální ochranu v kybernetickém prostoru. Bojujeme proti kyberkriminalitě (botnet, malware, phishing, ransomware...).


 • nabízíme komplexní řešení bezpečnosti informací
 • nasloucháme našim zákazníkům a poskytujeme ověřená řešení dle aktuálních standardů
 • při návrhu systému řízení bezpečnosti sledujeme business přínosy pro zákazníka
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • v oblasti ICT poskytujeme služby již 25 let
 • se zákazníky naplňujeme vizi naší společnosti v oblasti bezpečnosti

Proč zavést systém bezpečnosti informací?

 • zvyšujeme efektivitu investic vynakládaných na bezpečnost
 • řízení bezpečnosti informací je konkurenční výhoda
 • nastavíme soulad mezi cíli a požadavky organizace a požadavky na bezpečnost – bezpečnost z pohledu businessu
 • zvýšíme důvěryhodnost organizace pro partnery a zákazníky, ochráníme pověst a zavedenou značku organizace
 • prokážete souladu s legislativou (např. ochranou osobních údajů)
 • efektivně zvládnete bezpečnostní incidenty
 • budete připraveni na mimořádné události díky plánování kontinuity činností

Jak může vypadat realizace bezpečnostních opatření?

 • zavedení školení bezpečnosti informací zaměstnanců e-learning
 • zavedení Aplikace Analýza Rizik
 • skenování zranitelností ICT prostředků
 • penetrační testy externí perimetr
 • penetrační testy interní perimetr
 • segmentace a bezpečná konfigurace sítí
 • monitoring sítě NETSEJF
 • nasazení bezpečné konfigurace serveru hardening
 • nasazení bezpečné konfigurace koncová zařízení
 • bezpečnost a optimalizace přístupů
 • bezpečnost a optimalizace privilegovaných přístupů
 • kryptografická opatření pro elektronickou komunikaci