Analýza rizik

Aplikace Analýza Rizik se opírá o nejlepší zkušenosti získané zavedení Systému řízení informační bezpečnosti ISMS podložené normou ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

Aplikace Analýza Rizik je schopna:

 • Definovat a strukturovat klíčové činnosti a služby
 • Udržovat aktiva společnosti ve smysluplných seskupeních
 • Identifikovat adekvátní hrozby a zranitelnosti ohrožující aktiva
 • Efektivně hodnotit a přiřazovat rizika
 • Navrhnout a plánovat adekvátní bezpečnostní opatření
 • Efektivním filtrování poskytuje srozumitelný pohled aktuálního stavu rizik a opatření

 

Aplikace Analýzy rizik standardizuje:

 • Smysluplně nastavuje dekompozici aktiv
 • Poskytuje standardizované hrozby a zranitelnosti dle číselníku
 • Poskytuje sadu bezpečnostních opatření v souladu s normou ISO 27002
 • Formou číselníku nabízí standardizaci Vašich klíčových služeb a činností

 

Nezvládnete to sami? Jsme připraveni Vám pomoci.

Zavedení ISMS ve Vaší společnosti

 • analýza současného stavu
 • návrh rozsahu ISMS
 • provedení analýzy a vyhodnocení rizik
 • provedení výběru opatření
 • zpracování plánů implementace opatření
 • návrh organizace bezpečnosti, stanovení rolí a odpovědností
 • postupy zvládání bezpečnostních incidentů
 • návrh a zavedení procesu plánování kontinuity činností organizace
 • školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti informací
 • podpora interních auditů ISMS včetně návrhu nápravných a preventivních opatření

 

Více si můžete přečíst v našem článku:  Řízení rizik společnosti v oblasti bezpečnosti informací

 

Naše reference

Níže uvádíme vybrané reference