Kybernetická bezpečnost

Penetrační testy

Nejpoptávanější služba z oblasti bezpečnosti, posouzení bezpečnosti formou simulovaného hackerského útoku.Nabízíme Vám komplexní řešení oblasti Bezpečnosti informací, klientům doporučujeme ověřená a účinná bezpečnostní opatření pro firemní ICT prostředí, zajistíme Vám maximální ochranu v kybernetickém prostoru. Bojujeme proti kyberkriminalitě (botnet, malware, phishing, ransomware...)

 • Nabízíme komplexní řešení Bezpečnosti informací
 • Nasloucháme našim zákazníkům a poskytujeme ověřená řešení dle aktuálních standardů
 • Při návrhu systému řízení bezpečnosti sledujeme business přínosy pro zákazníka
 • Disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • V oblasti ICT poskytujeme služby již 25 let
 • Se zákazníky naplňujeme vizi naší společnosti v oblasti Bezpečnosti 

 

Náhled aplikace analýza rizik

Proč zavést systém bezpečnosti informací? 

 • zvyšujeme efektivitu investic vynakládaných na bezpečnost
 • řízení bezpečnosti informací je konkurenční výhoda
 • nastavíme soulad mezi cíli a požadavky organizace a požadavky na bezpečnost – bezpečnost z pohledu businessu
 • zvýšíme důvěryhodnost organizace pro partnery a zákazníky, ochráníme pověst a zavedenou značku organizace
 • prokážete souladu s legislativou (např. ochranou osobních údajů)
 • efektivně zvládnete bezpečnostní incidenty
 • budete připraveni na mimořádné události díky plánování kontinuity činností

  

Jak může vypadat realizace bezpečnostních opatření?

 

 Řešení v oblasti firemní komunikace