Company communication


Increase the efficiency of company
communication.We offer Help Desk,
videoconferences. mobile application
Help Desk which helps with customer
requests and a system for call recording.
READ MORE


Outsourcing IT


We will find such a solution that will
reduce your costs of the information and
communication technologies. We
will provide complete management of
ICT or of some parts only.
READ MORE

 

Telecommunication


We project, build and service mobile,
optical as well as copper networks
and telecommunication exchanges.
We have experience
with big projects.
READ MORE

Software Development


Is your software unsuitable for you?
We will adjust it according to your needs
or we will create a new custom-designed one. Discover also MS CRM
enhanced of telephony.
READ MORE

 
 

Firemní komunikace

Nabízíme Vám komplexní řešení
v oblasti efektivní firemní komunikace...
Nahrávání hovorů, Helpeskovou aplikaci,
videokonferenční řešení......
ČÍST DÁLE

 

Vývoj software

Najdeme takové řešení, které sníží
Vaše náklady na informační
a komunikační technologie.
Zajistíme kompletní správu ICT
nebo jen některých částí.
ČÍST DÁLE